Missie Geslaagd !?

Dat is nog maar de vraag. Het eerste team van SG Overschie moet in eerste instantie de grens bereiken waar behoud van het derdeklasseschap zekerheid is geworden. Het heeft er alle schijn van maar zuiver theoretisch kan er ook na de zeer nuttige winst op SG Discendo Discimus 2 (DD 2) toch nog iets misgaan. Immers, wie had nou durven voorspellen dat Goes het tegen De Pion 3 niet zou redden? Niemand toch! Nu moeten de degradatiekandidaten De Pion 3 en De Willige Dame nog tegen elkaar en dat gaat hoe dan ook punten kosten, ze kunnen niet allebei winnen. Tijd om de bespiegelingen te verlaten en terug te keren naar de thuiswedstrijd van zaterdag 7 maart tegen DD 2.


Aan bord 1 beleefde Erik Brandenburg een rampdag. In een stelling die door de goegemeente, Erik incluis, als zeer voordelig voor zwart werd beoordeeld (Fritz14 vond het niet veel voorstellen) vergaloppeerde Erik zich en moest een stuk inleveren. Hij deed het punt er maar gelijk bij.

Maurits de Jong (bord 5) zag ook geen kans om ijzer met handen te breken. De invaller bij DD 2 deed het uitstekend en hield zwart lang onder druk maar tegen de 40e zet werden de zetten herhaald en remise aangetekend.

Albert Segers (2) trof dezelfde tegenstander als vorig jaar maar de voorbereiding werd gedwarsboomd. Nu brengt Henk Happel natuurlijk een berg routine mee en de heren lieten Fritz geen keus, die moest constateren dat zij een vrijwel foutloze partij op het bord toverden.

Bij Cor Feelders (4) viel voor Fritz meer eer te behalen en de nodige fouten te constateren maar de overall indruk was toch dat wit voortdurend de nodige druk hield tot zwart tenslotte de fatale fout beging. Minder heeft wit niet gestaan maar het had allemaal wel wat sneller gekund.

Aan bord 7 verving Daan Smit zie door griep gevelde Ronald Ruijtenberg en hij deed dat met verve. Een spannende partij met wederzijds enkele ongebruikelijke manoeuvres eindigde plotseling door eeuwig schaak. Prima gedaan Daan.

Eén bord hoger (6) verdedigde Karel Looijmans met wit de Overschiese kleuren. Lang ging de strijd vrijwel gelijk op maar na de eerste tijdcontrole had Karel op beide vleugels een overwicht opgebouwd dat op juiste moment tot een tactisch pionoffer leidde en nadat ene loper was afgeruild bleef er bij zwart pionnenstelling als een ruïne achter waard e witte monarch met gemak doorheen kon banjeren. Dus tijd voor zwart om de vlag te strijken.

Henk Ochtman (3) had zijn dag niet. Misschien heeft hij toch nog last van de Moddermanstraat explosie of was hij overbelast door een cursus maar een feit is dat hij ‘even’ vergeten was dat hij om 14:00 uur achter bord moest zitten. De tijdachterstand liep hij nog wel in, de stellingsachterstand niet en dus ging kansloos onderuit.

Onze laatste man, Henri Krop, (8) was ook als laatste klaar. Hij stond in principe de hele partij beter tot veel beter maar af en toe ontbrak het aan doortastendheid. Nu moet gezegd dat ik bij het invoeren van de partij in Fritz ook heel verrast opkeek dat die Td1 (score +17) aangaf en het toen nog niet zag. Henri deed het veel rustiger aan maar dat gold ook een beetje voor zijn tijdgebruik of misschien moet je juist dan zeggen minder rustig want hij bracht zichzelf in flinke tijdnood maar ook hij heeft zwart gewoon geen enkele kans gegeven en uiteindelijk bezweek die onder de druk en alsmaar dreigende mat.

   Overschie             2010 - DD 2                    1944 4½ - 3½

1. Erik Brandenburg      2166 - Daniil Kolodkin         2066 0  - 1

2. Albert Segers         2023 - FM Henk Happel          2133 ½  - ½

3. Henk Ochtman          2135 - Onno van Dijk           2034 0  - 1

4. Cor Feelders          1992 - Jos de Waard            2044 1  - 0

5. Maurits de Jong       1962 - Remko de Waard          1788 ½  - ½

6. Karel Looijmans       2087 - Lothar van der Sluijs   1854 1  - 0

7. Daan Smit             1797 - Jan Willem Koelmans     1851 ½  - ½

8. Henri Krop            1922 - Theo van Orsouw         1782 1  - 0


Teamleider MD

Back to Top