Laat Aangemonsterde Matrozen Dichten Gaten Vlaggenschip

Het was apart. De wedstrijd verdeeld in twee zalen, weliswaar opgewarmd maar met open ramen vanwege gewenste ventilatie, een verder desolate kerk en een koffieman genaamd dubbellid Henk die vanachter een gesloten deur dienst deed, dat laatste met verve!
Dan naar de wedstrijd. Erasmus zijn goede buren, de sfeer is altijd gemoedelijk. We kennen elkaar en zijn tegen elkaar opgewassen, maar fel wordt er gestreden achter de borden. Geen van beiden clubs hadden tot nu toe de zolder vol staan met matchpunten. Deze keer hadden wij maar liefst 3 invallers, Erasmus trad sterk aan, doch zonder Andrzej en Pieter.

De wedstrijdleider had gevraagd verplaatsingen tot een minimum te beperken, dus met reservatie voor de chronologie ging het als volgt: We kregen al vroeg een tegenslag te slikken. De anders zo degelijke Ronald verslikte zich hevig in een tussenzet die tot een dodelijke penning op de e-lijn leidde. Een geval van schaakblindheid, wat ons allemaal af en toe overkomt? 0-1.
Matroos Daan werd aan 3 geconfronteerd met een "petit combination" dat er erg goed uitzag maar niet klopte. Ik liep toen toevallig net langs en zag het somber in. Daan kennelijk niet, want die glimlachte naar mij, zo van " ik heb het hier wel naar mijn zin" Toen wit de beste voortzetting niet koos dat tot gelijk spel had geleid, maakte Daan het met een schijnoffer en een onderste-rij combinatie prachtig af, 1-1.

Ondergetekende was met zwart aan 7 goed uit de opening gekomen, maar koos een verkeerd plan wat mij opzadelde met een mank paard. Daar moest ik aan doen en dat lukte wel, maar inmiddels zat wit ook niet stil. ik stond wat gedrongen in een gesloten stelling maar er was een heuse druk op de achtergebleven pion d4. Tegen de tijd dat de druk verhoogd was, ontstond er een stelling die wit de kans gaf een kwaliteit te offeren om met een dan vrije a-pion te gaan stomen. Echt niet makkelijk te berekenen, maar ik vond het hier tijd om remise aan te bieden en het aan wit te laten of hij dat wilde ingaan. Na lang denken werd remise geaccepteerd. 1,5 - 1,5

Marcel won een pion in het middenspel, maar zijn stelling oogde niet zo gezond, met een zwartvelder afgegleden naar a7. Met tactische middelen probeerde hij zijn voordeel te vergroten maar dat ging ergens mis, 1,5 - 2,5.
Ook Erik verloor, aan bord 1 tegen Oliver, die nu 4/4 heeft, proficiat.! Het was een strijd met wisselende kansen, Erik had zich in het centrum bevrijd maar de partij werd beslist in wits voordeel. 1,5 - 3,5
Matroos Arnout zat aan 8, met wit. Hij speelde als hij vaak doet: degelijk, geduldig, hier en daar profylactisch en langzaam vorderend. Ik kon het schouwspel van dichtbij af en toe bewonderen, hij scoorde het volle punt. 2,5 -3,5!

Dan nog twee borden over. Cor aan 4 beginnen we mee. Ik zag hier een pat staande zwarte koning op d5, omringd door pionketens en ergens twee zwartveldige lopers. Pluspion Harrie voor Frank. Bleek voor niemand te winnen, 3-4.
Ik heb het einde van Alberts partij niet gezien, maar toen ik wegging stond hij een kwaliteit voor, maar een afgedwaalde dame en een zwart pionnencentrum wat er erg dreigend uit zag. Ik rekende hier met een 0, en groot was dan ook mijn verbazing dat wit toch gewonnen had en de wedstrijd in 4-4 was geëindigd.

Wij geklommen naar plaats 7, Erasmus naar plaats 8. Eind goed, al goed.

Rob Hopman

Back to Top